Επιχειρηματική συνεργασία με την Ομοσπονδία Επιμελητηρίων Συρίας και το Εμπορικό επιμελητήριο Δαμασκού

2017-10-17_1Μνημόνιο Συνεργασίας σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης υπεγράφη, σε ειδική συνεδρίαση, μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού και Ναυτιλίας, εκπροσωπούμενων από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Μανδρίνο καθώς και της Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων Συρίας και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δαμασκού εκπροσωπούμενων από τον Αντιπρόεδρο, κ. Erfan Darkal και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Mhd. Abulhuda alLaham, οι οποίοι επισκέφθηκαν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τον σκοπό αυτόν τα γραφεία του Συνδέσμου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στην Θεσσαλονίκη στις 17/10/2017. Continue reading