Σκοπός

buildings-984195_1920

Σκοπός, εν γένει, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού & Ναυτιλίας (Π.Ο.Ε.Τ.Ν.) είναι η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του Τουρισμού (οποιασδήποτε μορφής, ήτοι ιατρικού, συνεδριακού, ιαματικού, καινοτομίας, θρησκευτικού), της Ναυτιλίας και των συναφών επαγγελμάτων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, η προώθηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της, η προβολή της χώρας, ώστε να καταστεί πόλος έλξης τουριστικού προϊόντος, και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φορέων του ελληνικού τουρισμού και ναυτιλίας, μέσω της προσέλκυσης ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων, για τους φορείς του τουρισμού και της παροχής δυνατότητας στα εγγεγραμμένα μέλη της παρούσας, να προσελκύουν ξένες επενδύσεις και να αξιοποιούν αποδοτικά τους πόρους που τους παρέχονται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.