Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννης Μανδρίνος

Ιωάννης Μανδρίνος

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού & Ναυτιλίας