Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού & Ναυτιλίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

Πρόεδρος: Μανδρίνος Ιωάννης

Α’ Αντιπρόεδρος: Πεζίκογλου Μιχαήλ

Β’ Αντιπρόεδρος: Τσαπατσάρης Γρηγόρης

Γ’ Αντιπρόεδρος: Πολίτης Ευστάθιος

Δ’ Αντιπρόεδρος: Γκιγκιλίνης Αλέξανδρος

Γενικός Γραμματέας: Αντάρ Μπανταλή

Αν. Γεν. Γραμματέας – Υπεύθυνος Νεανικής Επιχ/τας: Μανδρίνος Αλέξανδρος

Ταμίας: Ζήκας Ιωάννης

Αν. Ταμίας: Νάνος Ιωάννης

Υπεύθυνη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Σταυρούση Στυλιανή

Υπεύθυνος Ιατρικού Τουρισμού: Αναστασόπουλος Νικόλαος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νάκου Βασιλική

Ειδικός Γραμματέας: Καρδαράς Παναγιώτης