Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας

Ο Πρόεδρος της Π.O.E.T.N και της Ο.Ε.Π.Ε.Θ. κ. Ιωάννης Μανδρίνος, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Ε.Τ.Ν. κ. Πεζίκογλου Μιχάλη και τον Ειδικό Γραμματέα της Π.Ο.Ε.Τ.Ν κ. Πάνο Καρδαρά πραγματοποίησαν συνάντηση με τον νέο Γεν. Διευθυντή της αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη κ. Λάζαρο Μαυρόπουλο και τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή της τροχαίας Θεσσαλονίκης κ. Θωμά Γερμανό.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να μεταφέρουν στους αρμόδιους το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί λόγω των συνεχόμενων εγκληματικών ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να τους διαβεβαιώσουν ότι θα είναι αρωγοί στο δύσκολο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφάλεια όλων των πολιτών.