Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

2017-12-13Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού και Ναυτιλίας, κ. Ιωάννης Μανδρίνος, και μέσα στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιό της για την Τουριστική Προβολή και Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της Χώρας γενικότερα συναντήθηκε στις 7/12/2017 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στην Θεσσαλονίκη με τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, κ. Ζαχαρία Καπλανίδη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να εξετασθεί η ένταξη του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, προκειμένου από κοινού οι δυο οργανώσεις να εργασθούν προς την κατεύθυνση εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος με τον Ιατρικό Τουρισμό, που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Χώρας μας και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού ασθενών που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο για ιατρικές υπηρεσίες και έτσι αυξάνουν τα τουριστικά έσοδα.

Η συνάντηση υπήρξε γόνιμη και εποικοδομητική και αποφασίσθηκε όπως επαναληφθεί σε σύντομο χρόνο προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ανωτέρω ένταξη και να καθορισθεί το πρόγραμμα δράσης.