Διοικητικό Συμβούλιο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού και Ναυτιλίας

Στις 30 Ιουνίου 2017 συνήλθε η Γενική Συνέλευση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, με την καθολική συμμετοχή των μελών της και μεταξύ των άλλων θεμάτων, κυρίαρχο ήταν το θέμα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης με 3ετή θητεία.

Ύστερα από δημοκρατικές διαδικασίες και την τήρηση όλων των Καταστατικών διατάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη είναι το εξής:

ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΑΡ ΜΠΑΝΤΑΛΙ
ΠΕΖΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Για την εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι κ.κ.:
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ

Σε συνέχεια το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο εξέλεξε με καθολική ψηφοφορία ως Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μανδρίνο.

Για τα λοιπά αξιώματα εξελέγησαν οι κάτωθι:

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΖΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 • Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 • Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 • Δ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
 • ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΤΑΡ ΜΠΑΝΤΑΛΙ
 • ΤΑΜΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Στο τέλος των διαδικασιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθη στο ιστορικό και στις μεγάλες προσπάθειες για την ίδρυση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ σκοπός της οποίας είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της εν περιλήψει o εξής: «….. η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισμού (οποιασδήποτε μορφής, ήτοι ιατρικού, συνεδριακού, ιαματικού, καινοτομίας, θρησκευτικού κλπ), της ναυτιλίας και των συναφών επαγγελμάτων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, η προώθηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της, η προβολή της Χώρας ώστε να καταστεί πόλος έλξης τουριστικού προϊόντος και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φορέων του ελληνικού τουρισμού και ναυτιλίας, μέσω της προσέλκυσης Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για τους φορείς του τουρισμού και ναυτιλίας και της παροχής δυνατότητας στα εγγεγραμμένα μέλη της παρούσας να προσελκύουν ξένες επενδύσεις και να αξιοποιούν αποδοτικά τους πόρους που τους παρέχονται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.»
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Μανδρίνος, ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή τους και ζήτησε από όλους, μεγάλη δραστηριότητα στις συνεδριάσεις των συλλογικών της οργάνων, καθώς και πλήρη συνεργασία, από όλα τα μέλη, για να επιτευχθούν το συντομότερο, οι στόχοι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, που προορίζεται να καλύψει τον ζωτικό χώρο της συνδικαλιστικής ιεραρχίας, που αποτελεί τον κρίκο της άμεσης επικοινωνίας με τα υπέρτερα συνδικαλιστικά όργανα και την ίδια την κυβέρνηση.
Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και οι τοποθετήσεις των μελών, που πήραν τον λόγο και υιοθέτησαν τις προτάσεις του Προέδρου, κ. Ιωάννη Μανδρίνου.
Τέλος η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ καλεί τα πρωτοβάθμια Τουριστικά σωματεία του Νομού Θεσσαλονίκης της Βόρειας Ελλάδος και γενικότερα της Χώρας, να πυκνώσουν τις τάξεις της, διότι ο Τουρισμός και η Ναυτιλία είναι οι μεγαλύτεροι πυλώνες ανάπτυξης και κύρια πηγή εσόδων για την οικονομία της Χώρας.

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ